/

Schni, Schna, Schnappi. Das macht Schnappi heute.